Plaatsen


Middelburg


Historie

Ontstaan. Middelburg is ongeveer in de 9e eeuw ontstaan, bij archeologische opgravingen na de verwoestingen in 1940 zijn namelijk artikelen uit deze periode gevonden. In die tijd bevond zich op die plek een burcht, van of ter verdediging voor de Noormannen. De nederzetting wordt voor het eerst vermeld als Middelburg (‘Mitthelburgensis portus’, dat is de haven van Middelburg) in een beschrijving van het leven van Willibrord uit 1103. In 1125 werd hier een abdij gesticht, een groot deel van de monumenten in de stad maken hier een deel van uit zoals bijvoorbeeld de Koorkerk en de Nieuwe kerk. Het oudste stadsrecht dateert uit 1217.

Bloeitijd. Onder Philipus de Goede (1426) begon, vooral na 1440, een bloeitijd. Dit leidde in 1422 tot het begin van de bouw van het beroemde Middelburgse stadhuis. Middelburg was een stapelstad, de stad bezat de wijnstapel en korte tijd de Engelse wolstapel. Kooplieden uit Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Engeland, Schotland, Duitsland en Scandinavië deden de stad aan. Aan de Kinderdijk werden eind 16de eeuw de nu nog bestaande pakhuizen gebouwd. Ze dragen heel toepasselijk de namen van lastdieren: De Kameel, De Oliphant, De Kemel en De Muyl.

Gouden Eeuw. Middelburg werd in de Gouden Eeuw, na Amsterdam, de tweede handelsstad van ons land. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602) en de West-Indische Compagnie (1621) vestigden zich er. Later kwam daar ook nog de Commercie Compagnie (1720) bij. Deze dreef vooral (slaven)handel met Afrika en de West. Vele monumenten herinneren nog aan deze periode.

Neergang. Door de Engelse oorlog, 1780-1784, ging de handel snel achteruit. De Franse tijd, 1795-1814, betekende voor Middelburg het einde van de bloeiperiode. Een bijkomend probleem was dat het Sloe steeds meer verzandde, hierdoor werd de Middelburgse haven steeds slechter bereikbaar.

Tweede Wereldoorlog. 10 mei 1940: een Duits bombardement veranderde toen vrijwel de gehele binnenstad in een rokende puinhoop. Vele panden gingen verloren of werden zwaar beschadigd. Meteen na de ramp begon men al met puinruimen en tijdens en na de oorlog werd de herbouw van de stad met voortvarendheid ter hand genomen.

Monumentenstad. In de naoorlogse periode breidde Middelburg zich sterk uit, diverse nieuwe wijken werden er aangelegd, toerisme en industrie bevorderd. Middelburg is vooral bekend als monumentenstad, want ondanks afbraak en oorlogsverwoestingen telt de stad thans ruim 1.200 monumenten. Hierdoor is Middelburg nu de 5e monumentenstad van Nederland.